V.l.n.r: Yolanda (secretaris), Remco, Jeroen (voorzitter), Cindy, Diana, Jennifer, Mireille, Petra, Nancy, Ilona.


Oudervereniging

Oudervereniging
 
De oudervereniging heeft als doel, in samenwerking met de school, aanvullende taken en activiteiten op school te organiseren en heeft daarmee een aanzienlijk aandeel bij diverse activiteiten. Aanvullend op het gewone programma, waardoor de sfeer en de gezelligheid verhoogd wordt.
 
Onze kinderen zijn de drijfveer om te helpen bij de activiteiten op school. De oudervereniging doet het graag en met heel veel plezier.
 
Activiteiten
 
In het schooljaar organiseert de oudervereniging mede de volgende activiteiten:  
Voor de exacte data van de activiteiten, kunt u de kalender van de school raadplegen. Als u opmerkingen of vragen heeft na afloop van een activiteit dan kunt u een bericht sturen naar Klippeholm - OuderVereniging 
 

Leden

 
In de oudervereniging zitten een aantal enthousiaste ouders die er plezier in hebben om de activiteiten voor elkaar te krijgen; natuurlijk in nauwe samenwerking met het schoolteam. De oudervereniging bestaat uit bestuursleden en commissieleden. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de ouders die de verschillende activiteiten coördineren. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. Het bestuur zorgt ervoor dat direct actie kan worden ondernomen als er zich zaken voordoen.

Het bestuur van de oudervereniging vergadert zes keer per schooljaar om de aankomende activiteiten te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren. Van alle activiteiten is er een draaiboek die na afloop van de activiteit wordt geactualiseerd. De commissieleden komen per activiteit zo vaak als nodig bij elkaar. Tussentijds is er vanzelfsprekend ook veelal contact tussen de bestuursleden en commissieleden om alle activiteiten tot een goed einde te brengen.
 
Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar bespreekt de oudervereniging wie contactpersoon wordt voor welke activiteit. Er zijn altijd twee contactpersonen per activiteit. De contactpersonen schakelen de commissieleden in op het moment dat hun hulp nodig is.
 
Omdat er elk schooljaar weer ouders uit het bestuur of commissie gaan, kunnen we altijd nieuwe ouders gebruiken. Tijdens de Algemene Leden Vergadering kunnen ouders zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur of commissie.
 
De oudervereniging is een officieel instituut en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Statuten van de oudervereniging zijn in te zien via onderstaande link of bij de directie van de school.
 

Organisatie                                         

 
Ouders zijn automatisch ingeschreven als lid van de oudervereniging vanaf het moment van aanmelding op school. De oudervereniging is mede verantwoordelijk voor diverse activiteiten op school. De activiteiten kosten echter vaak geld. Om deze kosten te bestrijden wordt er aan alle ouders een bijdrage gevraagd. In de algemene ledenvergadering wordt ieder jaar de hoogte van de bijdrage vastgesteld. Voor het schooljaar 2017 – 2018 is de bijdrage vastgesteld op € 45,00. De oudervereniging vraagt de ouders vriendelijk hun bijdrage over te maken op Iban nummer NL56 INGB 0001 9031 22 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Klippeholm, Hoofddorp.

U kunt hier de volgende documenten downloaden:
Begroting OV 2018-2019
Statuten OV versie mei 2014